Menu
Log in


Log in

Generalforsamling

 • 30 Apr 2024
 • 11:00 - 12:00
 • Ørestads Blvd 41, 2300 København

Registration


Register


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 14 dage før på post@amdanmark.org.

Yderligere reglement om generalforsamling kan findes i foreningens vedtægter.  

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 4. Forslag til budget 
 5. Indkomne forslag 
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 7. Valg af revisor
 8. Vedtægtsændring
 9. Evt. 


Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software