Menu
Log in


Log in

Arbejdsgruppe Datasystemer & Modeller

  • 23 Mar 2023
  • 14:00 - 16:00
  • virtuelt over teams
  • 20

Registration


Registration is closed


Tema: Sammenkædning af data fra mange kilder til analyse 

Agenda: 

  • Bordet rundt - nye deltagere og andet vigtigt
  • Oplæg ved Anders Hvashøj, ZEVIT
  • Diskussion af tema 
  • Planer for arbejdsgruppen, herunder aktivitet på konference 
  • Næste møde(r)

Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software